Immobiliaria Barneda Roses - Avinguda Jaume I - 17480 Roses Tel: +34 872 980 008 - API nº 700 - AICAT nº 1553

 

Català  Roses Español Rosas Français Rosas English Roses

 

 
 
 

 

 
Condicions de lloguer Immobiliaria Barneda
 

Condicions generals de Lloguer

EMPRESA.

Immo Barneda Roses, S.L. amb domicili a Avda Jaume I nº2 i NIF B550572202 registrada en el REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA, , actua com intermediari legal dels propietaris dels allotjaments que comercialitza.

IMPORT.

L'import de l'arrendament és l'indicat en les condicions particulars de la confirmació de reserva o contracte, on es relacione l'import de l'arrendament, dels suministres i de tots aquells serveis extres que el client contractés.

FORMA DE PAGAMENT.

La forma de pagament serà del 30% de l'import total en el moment de fer la reserva, i la resta serà a l'entrega de les claus i entrada a l'allotjament. La part anticipada es farà una vegada realitzada la pre-reserva i màxim 48 hores, la empresa es reserva el dret d'anul·lació de la pre-reserva en cas de no rebre en aquest periode el justificant del pagament realitzat. El pagament es pot realitzar de la següent forma:

Transferencia bancaria:
Societat: 
Immo Barneda - Roses SL
Banc: 
Caixa de Girona
Compte: 
2030 0087 11 3300022801
Iban: 
ES09 2030 0087 1133 0002 2801
Bic: 
CECAESMM030
Giro Postal:
Sociedad: 
Immo Barneda - Roses, S.L.
Adreça: 
Avda Jaume I nº2 Bjos; 17480 Roses (Girona)
Targeta de crédit: Reserva on line per la nostre web i en les nostres oficines a la entrega de la clau.

Efectiu: En les nostres oficines a la entrega de la clau.

PERÍODE.

El període de lloguer de l'arrendament s'especifica en les condicions particulars del contracte, la entrega de claus es realitza entre les 16:00 hores i les 20:00 hores del primer dia de lloguer del període contractat, per al cas en que al client li fos totalment impossible ajustarse a l'horari apuntat, ho haurà de comunicar a IMMOBARNEDA, tot especificant una hora prevista d'entrada per a que el personal d'IMMOBARNEDA pugui organitzar la trobada. En qualsevol altre cas IMMOBARNEDA queda lliure d'obligació, perden l'arrendatari el pagament realitzat a compte en la confirmació de la reserva.
La sortida es realitzarà el dia convingut com a màxim a les 10:00 hores, havent d'informar amb 24 hores d'antel·lació a IMMOBARNEDA a l'hora exacte prevista de la sortida, essent el client l'encarregat de depositar les claus de l'allotjament en les nostres oficines, així com deixar l'allotjament tal com el va trobar.

En el cas en que el client li fos impossible ajustar-se a l'horari apuntat, existirà un recarrec de 3 € i haurà de comunicar a IMMOBARNEDA la hora prevista d'entrada per a que el personal de IMMOBARNEDA pugui organitzar la trobada. En qualsevol sol IMMOBARNEDA queda lliure d'obligació alguna, perdent l'arrendatari el pagament a compte realitzat a la confirmació de la reserva.

DEPOSIT DE GARANTIA.

A l'entrega de claus, l'arrendatari depositarà una fiança a favor d'IMMOBARNEDA S.L, per l'import indicat de 200€. Al finalitzar el contracte, el client es compromet a entregar en idéntiques condicions en les que va trobar l'allotjament, el mobiliari i els estris, fent-se responsable de tots els deterioraments que s'ocasionin durant l'arrendament com a consecuencia d'una mala utilització, inclus els provocats per animals doméstics. En cas contrari, serà deduit del deposit de garantia la quantia corresponent a la neteja, reparació o subsanació dels deterioraments corresponents.
SUMINISTRES.
Els consums de llum, aigua i gas estàn inclosos en el preu del contracte. En el cas de botelles de gas que quedin buides, el client contactarà i haurà de portar la botella, en hora d'apertura al public, a les instal·lacions de IMMOBARNEDA per a que li entreguin una plena.
La neteja final no està inclosa en el preu del contracte de l'allotjament, aquesta s'abonarà el dia de la ocupació, essent obligatoria. 35€, 45€, 55€ ( depenent del número d'habitacions).
La roba de llit i les tovalloles no estàn incloses en el preu del lloguer, poden llogarles amb nosaltres o bé portar-les de casa.

NORMES DE COMUNITAT.

Els allotjaments integrats en una comunitat de veins vindràn regits per el seu reglament de régim intern y/o estatuts de la comunitat. En el cas d'instal·lacions comunitaries amb piscines, cantxes de tenis, etc.. no estàn obertes durant tot l'any, les dates d'apertura i tancament depenen del temps, demanda, higiene i altres factors. Per aquesta raò IMMOBARNEDA no es fa responsable del tancament d'instal·lacions dins del complex comunitari per factors aliens a la gestió propia de intermediació del lloguer, així mateix els clients seràn responsables de la seva seguretat per l'ús.

RESOLUCIÓ DE CONTRACTE.

ImmoBarneda podrà rescindir de forma automàtica el contracte en els següents casos:
1.     L'excés d'ocupants en un allotjament, pel cual IMMOBARNEDA podrà demanar el nom i document d'identitat de cada un dels ocupants en tot moment..
2.     La cesió o subarrendament del tot o part del que és objecte el contracte.
3.     La modificació de la ubicació del mobiliari dels allotjaments
4.     La realització de qualsevol activitat que entra en contradicción amb la normativa municipal i amb els usos de convivencia, higiene i ordre públic habitual o que impossibilitin el descans d'altres usuaris de l'immoble, complex o urbanització.


RESPONSABILITATS EXCLUIDES.

ImmoBarneda no es fará responsable en els següents casos:
1.     Els robatoris, pérdues o danys que puguin patir els clients durant la seva estancia en els allotjaments llogats
2.     El tall de suministre de grans companyies como electricitat, aigua o gas.
3.     El trencament d'electrodomèstics o qualsevol altre aparell que formi part de l'allotjament s'avisarà a IMMOBARNEDA i aquest donarà parte al Servei d'atenció técnica en menys de 24 hores però la no assistencia per part del servei no serà raó d'indemnització per part d'Immobarneda.
4.     Les obres que els ajuntaments o altres empreses alienes a ImmoBarneda puguin realitzar al voltant o en el edifici on es troba l'allotjament i que puguin afectar el desenvolupament normal de la estancia per part del client.

ANULACIONS.

En cas d'anulacions per part del client s'ajustarà a les següents normes:
1.     Si l'anulació es produeix 45 dies abans de la data d'entrada del client, es bloquejarà un 15% del total de l'import del lloguer.
2.     Si l'anulació es produeix entre 21 dies i 45 dies abans de la data d'entrada del client es bloquejarà un 30% del total de l'import del lloguer
3.     Si l'anulació es produeix entre 0 i 21 dies abans de la data d'entrada del client es bloquejarà un 40% de l'import total del lloguer.
4.     Si la anulación es produeix una vegada el client ha entrar en l'allotjament ImmoBarneda es bloquejarà el 100% de l'import total entregat per el client en aquest concepte.
En cas de que un cop contractat per part del client un allotjament no es pogues fer entrega de l'allotjament, IMMOBARNEDA es compromoet a entregar un altre allotjament de similar categoria o superior i en cas de no poder satisfer al client, tornar-li l'import de diners que haguès entregat a IMMOBARNEDA per a la gestió d'intermediació.

DESPESES DE DESTI

COMPLEMENTS EXTRA COMPLEMENTS INCLOSOS
Roba de llit: 10€(per persona)

Tovalloles: 5€

Admisió de mascota: 30€

Neteja final: No inclosa

Aire condicionat: Inclòs

Calefacció: Inclosa

Garatge i Parking: Inclòs

Fiança: 200€

 
 
 
 
  Immo Barneda  
 
  Lloguers  
  Vendes  
  ¿Vol vendre?  
 
     
 
  Immo Barneda  
  Serveis Immo Barneda  
  Roses Costa Brava  
 

IMMO BARNEDA-ROSES, SL B-55057202 Avda Jaume I nº 2 Baixos 17480 Roses – Girona Spain. Tel: +34 872 98 00 08